Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Zákamenné – spomienka na spišského biskupa Jána Vojtaššáka, 29. 7. 2020

      V Zákamennom si KPVS 29. 7. pripomenula 55. výročie úmrtia miestneho rodáka, politického väzňa a spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval väzenský dekan v Ružomberku kpt. Peter Halkoci spolu s ďalšími kňazmi. Po jej skončení nasledovala pietna spomienka pri hrobe J. Vojtaššáka na cintoríne, kde predniesli príhovory syn spoluväzňa J. Vojtaššáka Miloš Bunda, bývalý študent vysokej školy bohosloveckej na Spišskej Kapitule Mons. Vincent Dorník a Ondrej Krajňák, syn politického väzňa Jozefa Krajňáka, ktorý predniesol známy odvážny prejav na pohrebe J. Vojtaššáka. V. Dorníkovi bol zároveň odovzdaný pamätný list k 70. výročiu zrušenia kňazských seminárov, ktoré postihlo aj jeho ako bohoslovca. Prítomný bol aj starosta Peter Klimčík a farár Cyril Hamrák. Spomienka bola ukončená spoločnou modlitbou a piesňou. Po obede prítomní navštívili sochu Krista na vrchu Grapa v Kline, v ktorej areáli stojí aj socha biskupa Vojtaššáka. Mnohí starší členovia vyšli na vrch pešo. Toto zaujímavé miesto im predstavil kaplán v Kline Vincent Pollák. Cestou späť navštívili bývalého príslušníka PTP a aktívneho člena KPVS Viliama Záhoru v Bzinách, ktorému zaspievali a zablahoželali k 90. narodeninám.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská