Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Želiezovce – pietna spomienka, 9. 7. 2019

      KPVS zorganizovala 9. 7. pietnu spomienku na nespravodlivo väznených v Želiezovciach. Program sa začal službami Božími v evanjelickej modlitebni v Želiezovciach, na ktorých liturgovali administrátor Cirkevného zboru Želiezovce Ján Čermák a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Marian Bodolló, ktorý bol zároveň kazateľom. Po skončení služieb Božích pozvali želiezovskí cirkevníci prítomných na malé pohostenie. Nasledovala pietna spomienka pri pamätnej tabule nespravodlivo väznených žien v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, ku ktorej položili vence delegácie KPVS, KPV ČR, ZVJS a ÚPN. Po štátnych hymnách ČR a SR predniesli príhovory zástupca riaditeľa ÚVTOS pre služobné veci pplk. Juraj Michal, podpredseda KPV ČR Leo Žídek, bývalá politická väzenkyňa – členka KPVS Marta Lihotská, bývalý politický väzeň a pracovník ÚPN Peter Chromý a generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Na záver prítomní zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner