Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Zborov – Pietna spomienka, 22. 10. 2023

      Zborov Farnosť Zborov, Konfederácia politických väzňov Slovenska a rodina Štefuriková si 22. októbra v Zborove pripomenuli 40. výročie tajnej kňazskej vysviacky nedávno zosnulého miestneho rodáka, kňaza - dominikána pátra Hilára Jozefa Štefurika, OP, ktorú prijal v roku 1983 v byte tajného biskupa Jána Korca v Bratislave - Petržalke. Páter Hilár si plánoval pripomenúť toto výročie v rodnej obci, ale zmenila to jeho náhla smrť 30. júna. Hlavným celebrantom sv. omše v Kostole sv. Žofie bol provinciál Rehole dominikánov na Slovensku P. Damián Mačura, OP. Po jej skončení sa prítomní presunuli do areálu Farského kostola sv. Margity Antiochijskej, kde D. Mačura a P. Sandtner odhalili pietne miesto pátra Hilára, keďže je pochovaný mimo rodnej obce. Následne boli položené veniec, kvety a sviečky od KPVS, farníkov z Dunajskej Lužnej a rodiny. Príhovor za KPVS predniesol predseda Peter Sandtner. Na pátra Hilára si zaspomínala aj jeho bývalá kolegyňa Kristína Gizelová z čias, keď o ňom nevedeli, že je tajným kňazom. Predseda Oblastnej organizácie KPVS Košice Pavol Dečo k pietnemu miestu priniesol prsť zeme z hrobu pátra Hilára v Košiciach. Napokon pietne miesto požehnal miestny farár Peter Novák a v mene rodiny sa poďakoval brat zosnulého vdp. Pavol Štefurik, farár v Osikove.

Peter Sandtner


Videozáznam zo sv. omše:

Videozáznam z pietneho miesta: 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner