Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Zborov – Spomienka na politické väzenkyne, 8. 9. 2021

      Členovia KPVS z oblastných organizácii Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa, Prešov, Vranov nad Topľou a Bardejov sa 8. 9. 2021 zúčastnili zájazdu po osudoch politických väzňov nespravodlivo obvinených a odsúdených v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Ich cesta viedla do Zborova, kde bola 25. júla 2021 odhalená pamätná tabuľa politickým väzenkyniam. Text na tabuli nás informuje: „Venované obetiam komunizmu zo Zborova, zvlášť na pamiatku zborovských žien Anny Kozákovej, Veroniky Semanovej rod. Šáryovej, Margity Greškovičovej a Márie Štefurikovej, ktoré boli v 1953 odsúdené a väznené za protest proti uväzneniu kaplána Františka Majančíka.“ Spomienka sa začala sv. omšou vo Farskom kostole sv. Margity Antiochijskej s celebrantom dp. Antonom Horníkom, ktorý v homílii vyzdvihol pamiatku všetkých väznených na Slovensku s dôrazom na zborovské ženy väzenkyne. Aktívne, čítaním a prosbami, sa do priebehu sv. omše zapojili členovia Mária Krajňáková z Oblastnej organizácie KPVS Spišská Nová Ves, Ján Krajňák z Oblastnej organizácie KPVS Poprad a Beáta Ivanová z Oblastnej organizácie KPVS Bardejov.
      Po sv. omši Eva Javorská priblížila okolnosti väznenia žien, ktoré bránili svojho kňaza Františka Majančíka. Krajský súd v Prešove dňa 27. 3. 1954 vyniesol rozsudok odňatia slobody nad Annou Kozákovou a spol. Po odvolaní sa na Najvyššom súde v Prahe, ktorého pojednávanie sa konalo 26. 5. 1954, bol odsúdeným ženám znížený trest a to Anne Kozákovej zo 4 rokov na 3 roky, Veronike Šáryovej z 3 rokov na 2 roky, Margite Greškovičovej z 2 a pol roka na 2 roky a Márii Štefurikovej z 20 mesiacov na 14 mesiacov. Súdnej rehabilitácie sa zborovské ženy dočkali až po roku 1989.
      Veľmi nás potešilo milé stretnutie s pani Beátou Štefurikovou, dcérou pani Márie Štefurikovej. Zaspomínala na život v ich rodine počas komunizmu, na mamičku pani Štefurikovú a krstnú mamku Annu Kozákovu, ktorým pomáhala a starala so o nich až do ich smrti.
      Pred obedom sme k narodeninám blahoželali pani Marianne Svitanovej, ktoré sme ukončili hlasitým živio.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská