Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Zvolen, pietna spomienka, 10. 11. 2015

      Pri príležitosti 26. výročia pádu komunistického režimu sa 10. novembra vo Zvolene konala pietna spomienka na jeho obete z Banskobystrického kraja. Začala svätou omšou vo Farskom kostole sv. Alžbety, ktorej hlavným celebrantom bol dominikán P. Dominik Roman Letz OP, kazateľom kaplán Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici npor. František Smelý a koncelebrovali miestni kňazi vdp. Vladimír Václavík a vdp. Jozef Kaniansky. Liturgické čítanie prečítala predsedníčka OO KPVS Banská Bystrica Soňa Rafajová. Po sv. omši sa konala pietna spomienka pri pamätníku obetí komunistického režimu na Námestí slobody, ktorý bol postavený v roku 2007. Kvety k nemu položili: podpredsedníčka OO KPVS Banská Bystrica Mária Gondová, predsedníčka Regionálnej organizácie PV-ZPKO Banská Bystrica Helena Halková a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba. Nasledovali svedectvá, ktoré predniesli Ján Paulíny z Dobrej Nivy, bývalý príslušník PTP, ktorého otec a brat boli väznení a Mária Berčíková z Čierneho Balogu, manželka politického väzňa, ktorej dlhé úsilie o prepustenie manžela z väzenia bolo napokon úspešné. Ďalej sa prihovorila predsedníčka RO PV-ZPKO Banská Bystrica Helena Halková, dominikán P. Dominik Roman Letz OP odovzdal pozdrav a požehnanie od svojho spolubrata a najstaršieho politického väzňa, 100-ročného P. Aquinasa Juraja Gaburu OP zo Zvolena, ktorý nemohol prísť zo zdravotných dôvodov a program bol ukončený spoločnou modlitbou za zosnulých politických väzňov.

Peter Sandtner

 
      
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská