Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – pietna spomienka, 15. 11. 2019

      V priestoroch Nadácie Polis v Žiline sa 15. 11. konala študentská konferencia Nenápadní hrdinovia. Boli na nej prezentované aj práce o členoch KPVS Vladimírovi Neumannovi, Vladimírovi Domorákovi, Františkovi Mikloškovi, Alexandrovi Rimekovi, Róbertovi Novotnom, Zoltánovi Korponayovi, Michalovi Ivankovi, Vincentovi Bernátovi, Petrovi Rúčkovi, Antonovi Šmidovi a o ďalších. Po jej skončení sa pri pamätníku pred Mestským úradom v Žiline konala pietna spomienka na obete komunistického režimu. Príhovory predniesli bývalý politický väzeň Ľudovít Pobeha, bývalý príslušník PTP Jaroslav Václavek, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor Mesta Žilina Peter Fiabáne a zástupca Ústavu pamäti národa Martin Garek. Príležitostné básne predniesla Zofia Moresová. Zároveň bolo odovzdané čestné členstvo zavraždenému politickému väzňovi Jánovi Fischerovi, ktoré prevzala jeho dcéra Sibyla Fischerová a tiež prítomní zablahoželalil k 90. narodeninám členom KPVS zo Žiliny Andrejovi Dvoreckému a Ladislavovi Kafkovi. Pietnu atmosféru dotvárala dychová hudba Varínčanka.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok