Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – pietna spomienka, 25. 9. 2019

      Pri pamätníku PTP v Sade na Studničkách v Žiline sa 25. 9. konala pietna spomienka na príslušníkov PTP pri príležitosti 69. výročia vzniku PTP. Začala sa kladením vencov za účasti čestnej stráže z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a dychovej hudby Strečnianka zo Strečna. Ružu k pamätníku položil aj každý prítomný PTPák. Po štátnej hymne SR a básne príslušníka PTP Michala Šterbáka Pamätám v podaní vdovy po príslušníkovi PTP Žofie Moresovej nasledovali prejavy hostí: brigádneho generála Borisa Ďurkecha, generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR, kpt. Dávida Vargaeštoka, dekana-riaditeľa kancelárie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a npor. Michala Križáka, vojenského kaplána v Žiline za Ordináriát OS a OZ SR. Následne vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Richard Zimányi prečítal rozkaz ministra obrany SR o udelení Pamätnej medaily ministra obrany SR III. stupňa ôsmim bývalým príslušníkom PTP. Medaily im odovzdal brig. gen. B. Ďurkech. Ocenení boli Alfonz Petreje, Ján Fejfár, Vladimír Jonáš, Ján Križan, Štefan Zamiška, Cyril Macejko, Pavol Ševčík a Jozef Talajka, ktorý sa za ocenených prihovoril. Na záver Ž. Moresová predniesla báseň Pri pomníku od príslušníka PTP Jána Ondu. Program pokračoval sv. omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice, ktorú celebrovali vojenský kaplán Michal Križák, salezián Ján Tocký SDB a miestny kaplán Tomáš Pavlík.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská