Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – spomienka na 70. výročie, 3. 9. 2020

      KPVS si 3. 9. v Žiline pripomenula 70. výročie vzniku PTP. Program sa začal sv. omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice, ktorej hlavným celebrantom bol kanonik Anton Noga a kázal vojenský kaplán v Žiline por. Mikuláš Jančuš. Ďalej koncelebrovali Ján Tocký a Marcel Šiškovič. Nasledovala pietna spomienka pri centrálnom pamätníku PTP v Sade na Studničkách. Za asistencie čestnej stráže z 5. pluku špeciálneho určenia a dychovej hudby Varínčanka hostia položili k pamätníku vence. Prejavy predniesli: bývalý príslušník PTP Jaroslav Václavek za KPVS, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš, 1. zástupca primátora Mesta Žilina Vladimír Randa, zástupca ÚPN Ján Endrödi, náčelník štábu 5. pluku špeciálneho určenia pplk. Dušan Košút a vojenský kaplán por. Mikuláš Jančuš. Dve básne predniesla vdova po príslušníkovi PTP Žofia Moresová. Napokon boli odovzdané pamätné listy k 70. výročiu vzniku PTP ich bývalým príslušníkom Jaroslavovi Václavkovi, Jozefovi Babiakovi, Filipovi Paulechovi, Róbertovi Uškovitšovi, Jánovi Tockému a vdovám Žofii Moresovej, Štefánii Tarajovej a Márii Kubíkovej. Na záver sa prihovoril predseda OO KPVS Martin Ernest Birvoň.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 

Foto © Eva Javorská