Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina – 67. výročie vzniku PTP, 6. 9. 2017

      Pri príležitosti 67. výročia vzniku PTP sa pri pamätníku príslušníkov PTP v Žiline konala 6. septembra pietna spomienka. Program začal sv. omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval miestny kaplán Ondrej Čukan spolu s bývalými príslušníkmi PTP Vincentom Dorníkom a Jánom Tockým SDB. Nasledovalo kladenie vencov k pamätníku za účasti čestnej stráže z 5. pluku špeciálneho určenia a Vojenskej hudby Banská Bystrica. Prítomní boli: štátny tajomník Ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák, riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany plk. Radoslav Ivančík, zástupca Žilinského samosprávneho kraja, zástupca primátora Mesta Žilina Patrik Groma, riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN Ján Endrődi, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Marian Bodolló a predsedníčka Regionálnej organizácie Žilina PV-ZPKO Anna Fodorová. Položený bol aj veniec za príslušníkov PTP z Českej republiky, ktorí sa nemohli zúčastniť. Prejavy predniesli: R. Ondrejcsák, príslušník PTP Peter Bedlek, J. Endrődi a P. Groma. Pozdravný list poslal aj 1. tajemník Velvyslanectví České republiky Ondřej Pometlo, ktorý prečítala Jarmila Morbacherová. Pri tejto príležitosti R. Ondrejcsák odovzal medaily Ministra obrany SR II. stupňa príslušníkom PTP: Róbertovi Uškovitšovi, Viliamovi Záhorovi, Viliamovi Marettovi, Petrovi Bedlekovi, Vincentovi Dorníkovi, Tiborovi Hrdličkovi, Jozefovi Babiakovi, Ľubomírovi Boďovi, Jánovi Šebákovi, Jozefovi Strašíkovi a Ladislavovi Kafkovi. Za vyznamenaných sa prihovoril V. Dorník. Program zakončil duchovným slovom M. Bodolló.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská