Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Žilina, pietna spomienka, 12. 11. 2015

      Pri príležitosti 26. výročia pádu komunistického režimu sa v Žiline konala spomienka na jeho obete zo Žilinského kraja. Začala sa svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorej hlavným celebrantom bol generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček. V homílii spomenul miesta v Žilinskom kraji, kde boli umiestnené väznice, PTP, TNP a centralizačné kláštory, ako aj najvýznamnejších politických väzňov z regiónu. Po sv. omši program pokračoval pri pamätníku pred Mestským úradom na Námestí obetí komunizmu, ktorý bol postavený v roku 1998. Na úvod položili vence a kvety delegácie ÚPN, PV-ZPKO, KPVS a politických strán. Kvety za PV-ZPKO položila predsedníčka Regionálnej organizácie Žilina Anna Fodorová a kvety za KPVS položil predseda Oblastnej organizácie Žilina Andrej Dvorecký. Prejavy predniesli: politický väzeň JUDr. Vincent Samuely z Košíc, rodák z Vrútok, príslušník PTP MUDr. Jaroslav Václavek zo Žiliny, rodák z Košíc a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. Na záver don Ján Tocký SDB predniesol modlitbu za zosnulých politických väzňov zo Žilinského kraja.

Peter Sandtner

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská