Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie, Žilina, 16. 1. 2012

      V bývalom františkánskom kostole sv. Barbory v Žiline sa 16. januára 2012 pri príležitosti sviatku prvých františkánskych mučeníkov sv. Berarda a spoločníkov, žiakov sv. Františka, konalo spomienkové stretnutie, venované prenasledovaniu a väzneniu príslušníkov františkánskej rodiny v Žiline v 50. tych rokoch 20. storočia. Hoci františkáni už v Žiline nepôsobia, františkánska duchovnosť je v meste stále živá, vďaka ich veľkému vplyvu a napriek prenasledovaniu, o čom svedčilo aj toto spomienkové stretnutie, ktoré zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska – Oblastná organizácia Žilina.
      Všetkých prítomných v kostole privítal P. Patrik Vnučko OP, prior konventu dominikánov v Žiline, ktorí v súčasnosti spravujú bývalý františkánsky kostol. Hlavným celebrantom sv. omše bol bývalý provinciál františkánov P. Leo Peter Rúčka OFM, ktorý si zaspomínal na rok 1983, kedy bol uväznený v rámci Akcie Vír – zásahu proti tajným františkánom a vo väzení dostali hnedý väzenský úbor, pripomínajúci františkánsku farbu. Vo väzení tajne slúžil sv. omšu, pri ktorej používal macesy, ktoré mu priniesli návštevy. Spomínal tiež na zosnulých spolubratov františkánov, ktorí študovali na františkánskom bohosloveckom učilišti v Žiline, v kostole skladali rehoľné sľuby a boli tam aj vysvätení za kňazov.
      Po sv. omši program pokračoval svedectvami. Jozef Širanec a Jozef Marcinčin ako františkánski klerici prežili likvidáciu kláštora v Žiline počas noci z 13. na 14. apríla 1950 a boli vyvezení do centralizačného kláštora v Hronskom Beňadiku. Sestra Generóza z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského pracovala so spolusestrami v žilinskej nemocnici, odkiaľ boli v roku 1959 vyvezené do Belušských Slatín a na ďalšie miesta. Sestra Petra z Kongregácie školských sestier sv. Františka spomínala na vyvezenie z Katolíckeho domu v Žiline do centralizačného kláštora v Kláštore pod Znievom 29. augusta 1950. Ing. Ľudovít Pobeha bol 21. februára 1959 odsúdený na 3,5 roka ako františkánsky klerik spolu s pátrom Metodom Luckým a členmi Tretieho rádu, medzi ktorými boli aj známe osobnosti Mária Pecíková a Marta Marsinová. Jeho sestra, Elena Pobehová, ktorá je dodnes kostolníčkou Kostola sv. Barbory, bola odsúdená v súdnom procese so sestrami Apoštolátu sv. Františka. Predseda Oblastnej organizácie KPVS Žilina Andrej Dvorecký spomínal na svoju zosnulú sestru Noru Dvoreckú, členku Tretieho rádu sv. Františka, ktorá bola v roku 1952 odsúdená kvôli listu, ktorý jej z Ameriky poslal bývalý žilinský gvardián P. Teodorik Zúbek OFM. Nora Dvorecká a Elena Pobehová prežili výkon trestu na poľnohospodárskych prácach v Želiezovciach. Františkán páter Tadeáš Mikuláš Kráľ OFM predniesol svedectvo o provinciálovi P. Fidélovi Ambrózovi Jurčovičovi OFM, ktorý bol zatknutý a odvezený do väzenia priamo zo žilinského kláštora. Zároveň spomenul svedectvo jedného z likvidátorov kláštora, ktorý sa priznal, že letáky usvedčujúce františkánov, ktoré našli v kláštorných celách, tam dali práve oni v rámci propagačnej kampane proti kláštoru. Vladimír Koľada predstavil žilinského gvardiána pátra Jána Chryzostoma Bardysa OFM, ktorý 17. augusta 1946 zomrel dodnes nevyjasnenou tragickou smrťou. Jozef Mikloško priblížil pátra Metoda Ondreja Luckého, jeho život, väznenie a literárnu tvorbu. Stretnutie zakončil modlitbou Anjel Pána a kňazským požehnaním páter Tadeáš Kráľ OFM. Prítomní boli aj študenti Gymnázia Varšavská v Žiline so svojou učiteľkou dejepisu PhDr. Alicou Virdzekovou. Po skončení programu sa v sakristii kostola konala výročná členská schôdza Oblastnej organizácie KPVS Žilina.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner