Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie, Žilina, 31. 1. 2013

      Vo štvrtok 31. januára 2013 sa v Kapucínskom kostole Obrátenia sv. Pavla – tzv. Sirotári v Žiline konalo spomienkové stretnutie na násilné vyvezenie Dcér kresťanskej lásky (vincentiek) zo Žiliny v auguste 1950 na nútené práce v poľnohospodárstve a v textilných továrňach, ktoré pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska – Oblastná organizácia Žilina. Začalo sa svätou omšou, ktorú celebroval saleziánsky kňaz a rodák zo Žiliny don Ján Tocký SDB spolu s riaditeľom Biskupského úradu v Žiline Mons. Michalom Balážom a kapucínskym kňazom P. Leopoldom Nemčekom OFMCap. V homílii Ján Tocký priblížil históriu pôsobenia vincentiek v biskupskom sirotinci v Žiline v rokoch 1881 - 1950 v budove bývalého jezuitského kláštora a ich zásluhy o záchranu židovských detí v ňom. Po sv. omši boli prečítané svedectvá sestier vincentiek s. Kajetány Magdolenovej DKL a s. Albány Cibuľovej DKL, ktoré pôsobili v Žiline, ale pre vysoký vek sa osobne zúčastniť nemohli. Sestra Kajetána vo svedectve spomenula prácu sestier v Žiline: „Každá sestra pracovala naozaj naplno, lebo tých povinností bolo dosť. Všetko sme robili v mladistvom eláne a z veľkej lásky k Bohu i dušiam.“ Sestra Albána uviedla detaily poľnohospodárskych prác: „Na poli nás pracovalo asi 120 sestier. Pracovali sme aj v tabaku a vopred sa modlili aj za tých, čo ho budú fajčiť, aby pracovali viac na spáse svojej duše. Čas nám letel, práca ubúdala, ruky, nohy a kríže boľavé, no srdcia veselé a odovzdané.“ Svedectvá prečítala s. Jarmila Homolková DKL, ktorá krátky čas tiež žila v kláštore v Žiline a v 50.rokoch bola väznená pre formáciu rehoľného dorastu. Osobné svedectvo predniesla uršulínka s. Konštancia Ferencová OSU, ktorá prežívala so žilinskými vincentkami nútené práce v poľnohospodárstve v Modre a v textilnej továrni v Hanušoviciach. Spomenula uväznenie troch sestier 7. januára 1953, medzi nimi aj žilinskej predstavenej s. Stanislavy Ryšovej, pretože odmietali pracovať v prikázané sviatky. Sestra Konštancia zaspievala aj niektoré z piesní, ktoré rehoľné sestry skladali na poli a v továrňach, autenticky opisujúce ich osudy. Stretnutie sa ukončilo modlitbou za zomrelé sestry vincentky pri pamätnej tabuli na budove kláštora, ktorú im v roku 2006 odhalili vďační zachránení Židia. Pamiatku sestier si prišli uctiť aj predstavitelia Židovskej náboženskej obce, ktorí boli prítomní na celom programe.

Peter Sandtner

 
    
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner