Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Viničné – spomienka, 20. 9. 2021

      Vo Farskom kostole sv. Filipa a Jakuba vo Viničnom sa 20. 9. konala sv. omša za predsedu KPVS Karola Noskoviča pri príležitosti 10. výročia úmrtia. Celebroval ju miestny farár Štefan Alberty. Po jej skončení sa členovia KPVS a miestni veriaci presunuli k hrobu K. Noskoviča na cintoríne, v ktorom odpočíva spolu s rodičmi, dcérou a manželkou. Veniec za KPVS položil ústredný tajomník KPVS Karol Rosenberg. Modlitbu za zosnulého predniesol Š. Alberty, príhovor za KPVS povedal Peter Sandtner a spomienkou prispela aj Anna Krahulcová.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská