Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Vištuk – odhalenie pamätnej tabule, 17. 7. 2016

      Pri príležitosti 100. výročia narodenia provinciála Rehole menších bratov - Františkánov a politického väzňa pátra Fidéla Ambróza Jurčoviča OFM (17. 7. 1916 – 21. 1. 2004) mu bola v nedeľu 17. júla odhalená pamätná tabuľa v jeho rodnej obci Vištuk. Slávnosť sa začala svätou omšou vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval františkán P. Tadeáš Mikuláš Král OFM spolu s miestnym farárom vdp. Jánom Záhradníkom. Po sv. omši sa prítomní v sprievode za zvukov Dychovej hudby Vištučanka presunuli k miestu, kde stál rodný dom pátra Fidéla. Na priečelí nového domu odhalil pamätnú tabuľu starosta Obce Vištuk Ľubomír Jelínek a požehnal ju P. Tadeáš Král. Následne starosta Ľ. Jelínek oznámil, že Obecné zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo obce Vištuk pátrovi Fidélovi a odovzdal dekréty o jeho čestnom občianstve Michalovi Jurčovičovi a P. Tadeášovi Královi. Predseda KPVS Peter Sandtner zároveň odovzdal Karolovi Jurčovičovi dekrét veterána protikomunistického odboja, udelený jeho strýkovi pátrovi Fidélovi predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom. Odovzdal tiež ďakovné listy Karolovi Jurčovičovi a P. Tadeášovi Královi. Po skončení slávnosti starosta obce a rodina Jurčovičová pozvali všetkých členov KPVS na spoločný obed.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská