Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Viničné, 14. 9. 2012

      Na cintoríne pri Farskom kostole sv. Filipa a Jakuba v obci Viničné bol na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra 2012 odhalený pamätník občanom Viničného, nespravodlivo väzneným a prenasledovaným komunistickým režimom v rokoch 1948 – 1989. Postavili ho Rímskokatolícka farnosť Viničné a Konfederácia politických väzňov Slovenska. Odhaleniu predchádzala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol P. František Dezider Alberty OFMCap. Pamätník odhalili predseda KPVS Anton Srholec a starosta Obce Viničné Štefan Lenghart a požehnal ho farár vo Viničnom vdp. Štefan Alberty. Prejav v mene KPVS predniesol Peter Sandtner.
      Kamenný pamätník obsahuje pamätnú tabuľu s menami nežijúcich obetí komunistického režimu a obrázkom blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. Mnohí z politických väzňov z Viničného boli odsúdení práve v roku 1952, čiže pred 60 rokmi, medzi nimi aj zosnulý predseda KPVS Karol Noskovič, ktorého 1. výročie smrti si v septembri pripomíname. Dôvodom prenasledovania bola vernosť kresťanskej viere a násilná kolektivizácia, čo bolo motiváciou vzniku skupiny divadelných ochotníkov vydávajúcej letáky, upozorňujúce na tieto perzekúcie. Uväznení boli členovia týchto troch skupín, ale trpeli aj celé ich rodiny.
      Na tabuli sú uvedené tieto mená: Žigmund Melichár, Ján Krasňanský, Michal Matej Pätoprstý, Rozália Agneša Baričičová, Karol Noskovič st., Karol Noskovič ml., František Rybecký, Ambróz Minarič, Ondrej Vlník, Ľudovít Frič, Karol Olša, Ján Kujovič, Peter Drgoň, Milan Frič, Ján Glaus a ďalší.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská