Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Valné zhromaždenie 5.12.2009 Bratislava

      Po privítaní delegátov predsedom KPVS A. Srholcom nasledovala spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Schválenie programu bolo bez pripomienok. Vypočuli sme Správu predsedu KPVS o činnosti za rok 2008 a do konca októbra 2009. Informáciu o rozpočte a hospodárení predniesla M. Müllerová. Oboznámila delegátov s finančnou situáciou našej organizácie a stavom finančných prostriedkov. Súčasne prebehli doplňovacie voľby do revíznej komisie. Podpredseda K. Noskovič predložil návrh plánu činnosti na rok 2010, ktorý bol schválený. Diskusia bola vecná a konkrétna. Svoje názory prezentovali viacerí delegáti. Veríme, že ich návrhy budú realizované v nasledujúcom roku.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská