Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Vranov nd Topľou 17. novembra 2008

      OO KPVS Vranov nad Topľou s Gréckokatolíckou cirkvou-farnosťou Vranov nad Topľou – mesto, Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a zborom Chrysostomos usporiadali 17. 11. 2008 pri príležitosti spomienky na Deň boja za slobodu a demokraciu, vieru a náboženskú slobodu a 40. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi cyrilometodskú slávnosť Tryzna za gréckokatolíckeho kňaza o. Michala Ihnáta. Slávnosť sa začala cyrilometodskou akadémiou o 9.30 hod. V chráme Najsvätejšej Eucharistie. Po nej nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávili prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, emeritný biskup Ján Eugen Kočiš, protosynkel z Košíc Vladimír Tomka, miestny protopresbyter Štefan Kopčák a ďalších vyše dvadsať kňazov. Slávnosť sa konala za prítomnosti zástupcov miestnej samosprávy, veriacich z Vranova a okolia a cca 60 členov KPVS z celého Slovenska. Vladyka Ján Babjak v príhovore vyzdvihol postavu o. Michala Ihnáta, ktorý sa nezľakol ani vyhrážok utrpenia v ťažkých skúškach života, ale ostal verný Bohu a svojej cirkvi. Po sv. liturgii nasledoval nekrológ s panychídou, v ktorom predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda Michal Hospodár hovoril o živote Michala Ináta. Nebohý o. Michal Ihnát sa narodil r. 1914 v Zemplínskom Jastrabí, okr. Trebišov. Po kňazskej vysviacke pôsobil v Ťačive a päť rokov ako kaplán vo Vranove. V roku 1950 ho postihla likvidácia cirkvi, prenasledovanie, skrývanie sa a väznenie. V roku 1968 krátko pôsobil v Trebišove, neskôr v Koromli a v roku 1972 zakotvil v Košiciach. Zomrel 24. 3. 1995 v Košiciach a pochovaný je v Zemplínskom Jastrabí.
      Pamätná tabuľa o. Michalovi Ihnátovi je umiestnená na bočnom priečelí chrámu. Tabuľu odhalili vladykovia Ján Babjak a Eugen Kočiš, za KPVS JUDr. Jozef Baník, ktorý mal aj slávnostný príhovor. Slávnosť zakončila agapé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Foto © Eva Javorská