Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ústie nad Priehradou - odhalenie pamätnej tabule, 4. 8. 2016

      V Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou bola 4. augusta odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo zaradeným do Tábora nútenej práce v Ústí nad Oravou. Program sa začal sv. omšou v Kaplnke sv. Alžbety Uhorskej, ktorú celebroval riaditeľ OCM vdp. Ľuboš Laškoty. Po sv. omši členovia KPVS z Oravy Viliam Maretta a František Kľuska odhalili pamätnú tabuľu a kvety k nej položil Viliam Záhora. Pri tejto príležitosti bola V. Marettovi odovzdaná pamätná medaila KPVS. Napokon pamätnú tabuľu požehnal Ľ. Laškoty. Po príchode do prednáškovej miestnosti boli odovzdané ďakovné listy viacerým aktívnym členom KPVS. Nasledovala prednáška historika Mgr. Jerguša Sivoša, PhD. z Ústavu pamäti národa o táboroch nútenej práce, osobitne o tábore v Ústí nad Oravou. Svedectvo predniesla Mária Engelová, ktorá bola spolu s rodinou zaradená do tábora v Ústí, Stanislav Pátek prečítal svedectvo zosnulého politického väzňa Jána Cíbika a na záver sa prihovoril RNDr. František Kľuska. Po spoločnom obede účastníci absolvovali plavbu loďou Slanica po Oravskej priehrade, pričom navštívili aj Slanický ostrov s expozíciou zatopených obcí pri stavbe priehrady.

Peter Sandtner

 
             
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská