Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Brno, Uherské Hradiště – Návšteva väzníc, 10. 8. 2022

      V spolupráci s KPV ČR delegácia KPVS 10. 8. navštívila Brno a Uherské Hradiště. Ako prvú absolvovali prehliadku bývalej väznice Cejl v Brne s výkladom poslanca krajského zastupiteľstva Michala Doležela a za účasti členov KPV ČR Mileny Blatnej, Vlasty Černej a Vladimíra Stehlíka, pričom V. Černá a V. Stehlík boli v tejto väznici aj väznení. Členovia KPVS navštívili bývalú väzenskú kaplnku s komunistickou propagandistickou výzdobou, rôzne cely, vrátane ciel smrti a popravisko na dvore, kde Igor Chovan položil veniec za KPVS. Nasledovalo prijatie u námestníka hejtmana Františka Lukla na Krajskom úrade Jihomoravského kraja v Brne. Námestník sa osobne zoznámil s každým prítomným členom KPVS a odovzdal im dary. Po svojom príhovore sa zaujímal o situáciu na Slovensku. V Uherskom Hradišti členovia KPVS navštívili bývalú väznicu s výkladom p. Stránskeho zo Spolku Memoria. Mali možnosť vidieť bývalú väzenskú kaplnku s komunistickou výzdobou, cely, samotky a popravisko na dvore. K pamätníku obetí komunistického režimu pred budovou väznice a súdu položil veniec za KPVS Pavol Dečo. Záverečná časť programu sa konala vo Františkánskom kostole Zvestovania Panny Márie v Uherskom Hradišti, kde sv. omšu celebrovali bývalí politickí väzni Peter Rúčka a br. Bernardín Anton Šmid OFM, ktorý pôsobí v miestnom františkánskom kláštore. Obaja boli uväznení v roku 1983 v rámci zásahu ŠtB proti tajným františkánom. Po sv. omši zástupca ÚPN Patrik Dubovský odovzdal A. Šmidovi dekrét veterána protikomunistického odboja, ďakovný list a medailu ÚPN. Zároveň mu bola odovzdaná aj Medaila za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom od KPVS.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská