Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava – spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu, 9. 11. 2022

      Členovia OO KPVS Trnava RO PV-ZPKO Trnava si 9. 11. v predstihu pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu v deň výročia pádu Berlínskeho múru. Pietna spomienka na obete komunistického režimu z Trnavského kraja sa kvôli rekonštrukčným prácam pri premiestnení pamätníka v Ružovom parku konala pri pamätnej tabuli PTP pri Františkánskom kostole sv. Jakuba. Vence k nej položili delegácie KPVS a PV-ZPKO. Príhovory predniesli predseda KPVS Peter Chromý a predsedníčka RO PV-ZPKO Trnava Eva Hluchová. P. Chromý zároveň zablahoželal novej predsedníčke OO KPVS Trnava Cecílii Hučkovej Dobšovičovej k jej menovaniu do funkcie a politickému väzňovi Jaroslavovi Žilákovi k 95. narodeninám. Na záver predniesol modlitbu kňaz – františkán br. Ginepro Barok OFM. Po skončení prítomní navštívili kryptu pod Uršulínskym kostolom sv. Anny, kde si pripomenuli nedožité 100. narodeniny druhej najstaršej členky KPVS – sestry uršulínky sr. Vianney Bernadičovej OSU (1922 – 2021). Sviečku k jej hrobke položil politický väzeň Vladimír Domorák, ktorý bol údržbárom u sestier uršulínok a kvety položila Mária Mečírová, ktorej dodnes žijúca 99ročná mama bola spolužiačkou sr. Vianney.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská