Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie PTP, Trnava, 10. 11. 2012

      V sobotu 10. novembra 2012 sa v priestoroch saleziánskeho domu v Trnave – Kopánke konalo spomienkové stretnutie na príslušníkov PTP a ich nútené práce. Predchádzala mu svätá omša za príslušníkov PTP v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej hlavným celebrantom bol don Ján Malženický SDB, koncelebrovali vdp. Jozef Lefler a don Juraj Kyseľ SDB. Hlavnou myšlienkou homílie J. Malženického bola vďačnosť kresťanským rodičom, ktorí dali svojim synom dar viery a vďaka nemu vytrvali aj v ťažkých skúškach prenasledovania a v Pomocných technických práporoch, ktoré náhle zmenili životy množstvu mladých mužov.
      Po sv. omši nasledovali svedectvá bývalých príslušníkov PTP z Trnavy a okolia v sále pod kostolom. Vdp. Jozef Lefler spomínal na práce pri výrube stromov v Mimoni, kam bol povolaný ako bohoslovec z kňazského seminára v Bratislave a na kňazskú vysviacku musel čakať 18 rokov. Don Ján Malženický si zaspomínal na práce v baniach a oceliarňach v Kladne, kde bol ako saleziánsky klerik a na tajnú kňazskú vysviacku, ktorú prijal pred 55 rokmi z rúk tajného biskupa Jána Korca SJ. Obuvník Peter Trebichalský bol narukovaný do PTP krátko po svadbe a kým jeho manželka očakávala potomka, on vykonával poležiačky nebezpečné práce v ostravských baniach a dodnes nevie prečo. Na záver sa prihovorili prof. Jozef Šimončič a Milan Mesároš, ktorí boli v PTP ako jezuitskí klerici. Historik J. Šimončič spomenul časté debaty okolo otázky, či bolo PTP viac Božím dopustením alebo Božím riadením. Bolo Božím riadením okrem iného v tom, že sa geniálne premiešal svetský a rehoľný klérus zo všetkých diecéz a reholí v Československu a že sa premiešali Česi i Slováci so svojimi charakterovými vlastnosťami, čím sa skvele dopĺňali. Milan Mesároš okrem nútených prác v stavebníctve spomenul aj prevážanie príslušníkov PTP na nákladnom aute s nízkymi bočnicami, z ktorého v zákrute hromadne padali na zem. Stretnutie bolo zakončené modlitbou za zosnulých, kňazským požehnaním J. Malženického a blahoželaním k jeho kňazskému jubileu.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Eva Javorská