Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trnava – spomienka, 16. 6. 2017

      Konfederácia politických väzňov Slovenska si spolu s Kongregáciou milosrdných sestier sv. Kríža 16. júna v Trnave pripomenula 65. výročie súdneho procesu sr. Zdenka Cecília Schelingová a spol. Okrem nej boli v procese odsúdení aj sr. Svätoslava Katarína Lukačovičová, Marta Sandtnerová a Jozef Juran, ktorí sa pokúsili o zorganizovanie úteku väznených kňazov, najmä dona Štefana Sandtnera. Program sa začal krížovou cestou na Kalvárii – bývalom starom cintoríne, kde bola pochovaná blahoslavená sr. Zdenka. Viedol ju kňaz-františkán br. Cyril Jaroslav Brázda, ale zapojili sa viacerí účastníci. Na záver položili vence k pamätnej tabuli sr. Zdenky Eva Guldanová za ÚPN a politický väzeň Jozef Čapuška za KPVS. Prítomná bola aj delegácia PV-ZPKO. Po presume do Provinciálneho domu Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža všetkých privítala sr. Mária Laššáková. Nasledovala svätá omša, po ktorej Jana Hlbocká prečítala rozsudok nad skupinou Cecília Schelingová a spol.

Peter Sandtner

 
       
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská