Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Akcia Rehoľníčky, Trnava, 29. 8. 2012

      62. výročie Akcie Rehoľníčky si členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli v kláštornom kostole sestier uršulínok – v Kostole sv. Anny v Trnave 29. augusta. Presne 29. augusta 1950 boli zásahom komunistického režimu vyvezené z kláštorov všetky rehoľné sestry, ktoré nepracovali v nemocniciach. Hlavný celebrant sv. omše Mons. Marián Feduš v homílii priblížil biblický pohľad na utrpenie a postoj k nemu. Spolu s ním slávil sv. omšu bývalý duchovný správca uršulínok vdp. Peter Vaško. Po sv. omši predniesla svedectvo sestra Natália Vráblová. Zaspomínala si na nedobrovoľné vyvezenie uršulínok z Batizoviec do centralizačného kláštora v Modre, čoho znakom bolo vylomenie mreží na kaplnke počas modliteb sestier. Kláštor v Modre bol najmenší, žilo v ňom len 11 sestier, ku ktorým bolo privezených ďalších 120. Po roku nútených prác v poľnohospodárstve na štátnych majetkoch až do neskorej zimy boli v roku 1951 sestry vyvezené do vlhkého prostredia textilných tovární v českom pohraničí. Keďže odmietali pracovať v cirkevné sviatky a voliť, tri sestry boli uväznené. Napokon ich zamestnali v ústavoch sociálnej starostlivosti pre ťažko postihnutých a na Slovensko sa mohli vrátiť až po páde režimu. Po skončení svedectva dostala sestra Natália kvety a poďakovanie od bývalých trnavských uršulínskych žiačok. Záverom programu bola spoločná modlitba v kláštornej krypte uršulínok, kde odpočívajú rehoľné sestry, ktoré zostali verné svojmu povolaniu aj napriek dlhoročnému prenasledovaniu. Sestra Natália ochotne urobila výklad pri prehliadke krypty odpovedala na otázky prítomných.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská