Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Trenčín - 19. 2. 2011

      Pri príležitosti 60. výročia popravy troch absolventov trenčianského gymnázia, Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu sa 19. februára 2011 konala pietna spomienka. Záštitu nad ňou prevzali predseda Trenčianského samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Podľa slov predsedu oblastnej organizácie KPVS Trenčín, Rudolfa Dobiáša „testujeme svoju pamäť aj pamäť verejnosti“. Pred 12 rokmi členovia KPVS odhaľovali prvú pamätnú tabuľu a zároveň pripravili výstavu „Svedectvo troch krížov“. Už vtedy týchto troch statočných martýrov predstavilo KPVS nielen študentom a pedagógom Gymnázia Ľ. Štúra ale aj širokej verejnosti. Bola to prvá verejná prezentácia dokumentov zločinov komunizmu.
      Spomienka 19. februára 2011 začala svätou omšou v neorománskom kláštornom kostole Notre Dame, ktorú koncelebroval predseda KPVS Don Anton Srholec. V príhovore poukázal na novodobých hrdinov, ktorým by sa mala preukazovať úcta a vďaka za sebaobetovanie za pravdu, za cirkev a za všetkých nás, ktorí máme to šťastie užívať si slobodu.
      Následne sa zhromaždení presunuli do vstupného vestibulu Gymnázia Ľudovíta Štúra. Všetkých prítomných privítal riaditeľ gymnázia Mgr. Štefan Marcinek, ktorý vyslovil nádej, že sa už nezopakuje „takéto antihumánne a nedemokratické obdobie“.
      Hlavný organizátor akcie predseda Oblastnej organizácie KPVS v Trenčíne, spisovateľ Rudolf Dobiáš privítal ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Jána Fígeľa, predsedu Trenčianského samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčeka, MPH, primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, JUDr. Jána Čarnogurského, predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ivana A. Petranského, predsedu KPVS Dona Antona Srholca, pozostalých po popravených a všetkých, ktorým nie je ľahostajný nespravodlivý osud troch mladých ľudí. Podľa Rudolfa Dobiáša sa tam stretli tí, ktorí „potrebujú načrieť do svedomia, či je ešte stále v pohotovosti, pripravené vzdorovať nespravodlivosti, ak by sa vyskytli recidívy zla, pokusy o zahládzanie stôp, o vytyčovanie hrubých čiar, o zľahčovanie následkov dlhodobého útlaku.“ V rovnakom duchu sa prihovoril aj minister Ing. Ján Fígeľ. Predostrel svoj pohľad na otázku položenú Rudolfom Dobiášom, prečo muselo zomrieť toľko ľudí a čo to boli za ľudia, ktorí ich dokázali zabiť. Podľa ministra je kľúčovou ľudskosť, vlastnosť, ktorá v spoločnosti veľmi chýbala. Predseda KPVS sa poďakoval všetkým zúčastneným za spomienku a modlitbu za zavraždených.
      Tabuľu spoločne odhalili predseda KPVS Don Anton Srholec, predseda Trenčianského samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, minister Mgr. Ján Fígeľ a JUDr. Ján Čarnogurský. Kvety k tabuli dali Rudolf Dobiáš a primátor Mgr. Richard Rybníček.
      Spomienkové stretnutie uzavrela prednáška Prof. PhDr. Róberta Letza, Csc., ktorý prítomným priblížil životné osudy Alberta Púčika, Eduarda Tesára a Antona Tunegu.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská