Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Tablety

      Spoločnosť Samsung poskytla neziskovej organizácií Post Bellum tablety, prostredníctvom ktorých sa preživší holocaustu a politickí väzni budú môcť spojiť so svojimi blízkymi počas obmedzenia voľného pohybu. Rozviezli im ich autá Moje Galaxy s dobrovoľníkmi zo Samsungu. Zo 45 tabletov bolo 10 venovaných politickým väzňom z KPVS. Podmienkou bolo, aby boli z Košíc a Bratislavy (a blízkeho okolia), aby mali internet a boli v dôchodkovom veku. Ako prví dostali tablety 17. 4. František Vaczula a František Mikula, ktorí sa hneď v prvý deň za pomoci dcér učili tablet používať.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner