Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Dolný Smokovec – ocenenie pátra Pavla Uličného SVD, 18. 7. 2018

      Členovia KPVS 18. júla navštívili pátra Pavla Uličného SVD v Charitnom domove v Dolnom Smokovci, kde pôsobí ako duchovný správca, aby mu odovzdali medailu za utrpenie, ktoré mu spôsobil komunistický režim. Program sa začal svätou omšou v kaplnke, ktorú celebroval P. Pavol Uličný SVD spolu s P. Tadeášom Mikulášom Králom OFM a o. Františkom Fedorom. Po sv. omši bola P. Uličnému ako bývalému príslušníkovi PTP odovzdaná medaila. Zároveň si zaspomínal na svoj život a dlhú cestu ku kňazstvu, ale prítomných oboznámil aj s dejinami charitného domova, v ktorom v roku 1949 našli odpočúvacie zaradenie na zasadnutí biskupov. Prítomní zablahoželali aj ďalšiemu bývalému príslušníkovi PTP Antonovi Gajdošíkovi z Horného Moštenca k 85. narodeninám. Na záver navštívili drevený kostolík v Dolnom Smokovci.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner