Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Skalica – spomienka, 15. 1. 2019

      Pri príležitosti 3. výročia úmrtia predsedu KPVS Antona Srholca členovia KPVS 15. januára navštívili jeho rodné mesto Skalica. Program sa začal svätou omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebrovali František Smelý, Tomáš Jendruch a Peter Krajčík. Na záver sa prihovoril miestny kaplán T. Jendruch, ktorý A. Srholca poznal zo svojej rodnej farnosti Devínska Nová Ves. Pri hrobe A. Srholca sa prihovorili: členka KPVS a dcéra politického väzňa Teodora Hlaváča Eva Grey, primátorka Mesta Skalica Anna Mierna a zástupca Ústavu pamäti národa František Neupauer. Po spoločnej modlitbe nasledoval spoločný obed, na ktorom prítomných v mene rodiny pozdravil Michal Srholec, brat A. Srholca. Prítomní zároveň zablahoželali členke KPVS Jiřine Brnovej z Miloslavova, ktorá sa práve v ten deň dožila životného jubilea 80 rokov. Zájazd ukončený u syna politického väzňa Karola Havlíka, ktorý pokračuje v tradícii svojich rodičov a pečie skalické trdelníky.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner