Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Skalica – spomienka, 12. 1. 2018

      Členovia KPVS a príbuzní si 12. januára v Skalici pripomenuli 2. výročie úmrtia a pohrebu predsedu KPVS Antona Srholca. Počas cesty sa zastavili pri fare v Brodskom pri novej pamätnej tabuli saleziánov Titusa Zemana a Františka Revesa, ktorí odtiaľ organizovali úteky do zahraničia a vo Farskom kostole sv. Antona, kde sú uložené relikvie T. Zemana. Výklad poskytol miestny farár Peter Krajčík. V Skalici sa program začal svätou omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebrovali farár v Šulekove a bývalý politický väzeň Peter Rúčka a farár v Gbeloch Andrej Fordinál. Následne účastníci navštívili hrob Antona Srholca na cintoríne, pri ktorom sa prihovorili členovia KPVS Miroslav Šimko, syn spoluväzňa a Anna Žemličková. Za ÚPN sa prihovoril pracovník Sekcie vedeckého výskumu František Neupauer a prítomný bol aj zástupca primátora Mesta Skalica Milan Roman. Svedectvo Antona Srholca prečítala Jana Hlbocká. Stretnutie pri hrobe ukončil modlitbou Peter Rúčka.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská