Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule politickým väzňom v Senci

      Dňa 9.5.2009 bola v Senci slávnosť, na ktorej sa zúčastnilo asi 200 seneckých občanov a členov KPVS. Naša sestra A. Rosenbergová zorganizovala a pripravila na odhalenie pamätné tabule bývalým politickým väzňom z okresu Senec. Dojímavej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia mesta Senec, VÚC a médií. Celá slávnosť sa niesla v duchu zmierenia a vďačnosti za hrdinstvo žien a mužov, ktorí našu slobodu zaplatili väznením a prenasledovaním. Utrpenie našich priateľov a predkov vkladáme do pamäti národa, aby neostalo zabudnuté. Pri tejto príležitosti vzdávame úctu seneckej pobočke KPVS, ktorá, hoci skromná počtom, hýri aktivitami, čím si upevňuje svoju dobrú povesť a vplyv v meste a robí dobré meno celej našej organizácii.

AS

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská