Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Šaľa – pietna spomienka, 25. 2. 2017

      Pri príležitosti 69. výročia nástupu komunistického režimu sa 25. februára v Šali konala pietna spomienka na jeho obete. Pred jej začiatkom členovia KPVS navštívili Dom ľudového bývania a nasledovala svätá omša vo Farskom kostole sv. Margity Antiochijskej, ktorú celebroval P. Tomáš Gerboc SVD. Na úvod všetkých pozdravil dekan-farár v Šali Mons. Ladislav Šálka. Po presune k pamätníku, ktorý obsahuje text Zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému č. 125/1996, k nemu položil veniec v mene KPVS Štefan Matejčik. Príhovory predniesli: predsedníčka Sekcie Deti politických väzňov pri OO KPVS Nitra Juliana Brezinská, príslušníci PTP z okresu Šaľa, ktorým boli odovzdané medaily KPVS: Július Sovík z Vlčian a Ladislav Bekö z Dlhej nad Váhom, dcéra politického väzňa Helena Rábeková, rodáčka z Hornej Kráľovej, Jozef Kútny z Močenka a Ján Repka zo Šale, ktorý prežil Akciu Kláštory ako kandidát tešiteľov. Všetci spomínali na prenasledovanie nevinných ľudí, najmä roľníkov a veriacich. Na záver sa všetci pomodlili za zosnulé obete komunistického režimu a T. Gerboc udelili požehnanie. Po obede, na ktorý účastníkov pozvala Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šaľa sa ešte zastavili na cintoríne v Galante-Hodoch pri hrobe kňaza-saleziána a člena KPVS dona Jána Malženického SDB, ktorý by sa 6. januára dožil 90 rokov.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner