Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Šenkvice, 30. 3. 2014

      Pri príležitosti 60. výročia úmrtia kňaza Alfonza Paulena, farára v Šenkviciach v rokoch 1947-1951 (zomrel vo väzení 10. apríla 1954, odsúdený bol v roku 1952 na 11 rokov väzenia), sa v nedeľu 30. marca 2014 konala vo Farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach spomienková svätá omša. Jej hlavným celebrantom bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorého vo farnosti privítal miestny farár Michal Pokopec. J. Haľko v homílii pripomenul analógiu Roku Sedembolestnej Panny Márie s utrpením matky Alfonza Paulena, keď ho príslušníci ŠtB zatkli a odviedli z fary. Vtedy si kľakla pred neho, objala mu nohy a on ju pokropil svätenou vodou. Po sv. omši sa prítomní za zvukov dychovej hudby presunuli k hrobu Alfonza Paulena pri kostole, kde sa pomodlili, odzneli príhovory starostu obce Šenkvice Petra Fitza a synovca Ľubora Paulena a na hrob bol položený veniec. Následne bola odhalená pamätná tabuľa na budove fary, venovaná šenkvickému farárovi Alfonzovi Paulenovi (1913 – 1954) a kaplánovi Titusovi Zemanovi SDB (1915 – 1969), ktorí obaja zomreli na následky mučenia a väznenia komunistickým režimom. Pamätnú tabuľu odhalili ich synovci Ľubor Paulen a Michal Radošinský, ktorí predniesli aj príhovory so spomienkami na utrpenie svojich strýkov a ich rodín. Kvety za KPVS k tabuli položil predseda OO Trnava Ladislav Mikuš. Boli prečítané aj svedectvá už zosnulých kňazov – spoluväzňov z Mírova. Don Štefan Sandtner SDB si spomínal, ako neustále búchal na okno cely, aby prišli dozorcovia pomôcť A. Paulenovi pri ťažkom záchvate. Keď dozorca po dlhšom čase prišiel, A. Paulen už nevládal sám prejsť do väzenskej nemocničky a preto ho tam odniesol jeho spoluväzeň Titus Zeman. Mons. Justín Beňuška vyslovil vďačnosť väzenskému lekárovi MUDr. Kochanovi, ktorý ho premiestnil vo väzenskej nemocničke na izbu k A. Paulenovi počas jeho poslednej noci. Hoci privolávaná lekárska pomoc už nemohla pomôcť pri silnom záchvate jeho jedinej obličky, J. Beňuška sa s ním cez noc modlil a vyspovedal ho. Mons. Rudolf Bošňák si pamätal, že ráno sa dozorcovia s A. Paulenom v sanitke neponáhľali do väzenskej nemocnice v Brne, cesta sa neúmerne predĺžila, vraj sa cestou zastavili v krčme, A. Paulenovi sa nedostalo včas pomoci a v sanitke zomrel. Na záver Mons. Jozef Haľko pamätnú tabuľu požehnal a prítomní zaspievali pieseň Bože čos ráčil slovenskému rodu.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská