Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Štefan Barnáš, náš rodák 30. január 2010 Slovenská Ves

      Slovenská Ves 30. januára 2010 privítala účastníkov spomienkovej slávnosti, ktorú zorganizovali Rím. kat. farský úrad Slovenská Ves, Obecný úrad Slovenská Ves, Ústav pamäti národa, Spišský dejepisný spolok, rádio Lumen a rodina biskupa Barnáša, bola venovaná vzácnemu človeku, kňazovi, biskupovi a martýrovi Štefanovi Barnášovi. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval spišský biskup František Tondra sa konal sprievod cez dedinu. Mal štrnásť zastavení. Začal pred školou, ktorú Štefan Barnáš navštevoval a pokračoval až k jeho hrobu. Každé zastavenie postupne vyrozprávalo život otca biskupa.
      Štefan Barnáš bol ako 25 ročný vysvätený za kňaza. V októbri 1933 bol menovaný biskupom Vojtaššákom za profesora teológie. Funkciu rektora seminára v Spišskej Kapitule prijal 5. 12. 1945 a necelé štyri roky na to bol vysvätený za biskupa Spišskej diecézy. Avšak už 10. 6. 1950 bol internovaný v biskupskej rezidencii a následne po šestnástich dňoch bol odvlečený a internovaný v koncentračných táboroch v Mučeníkoch a Nových Zámkoch. Od 25. 2. 1951 bol vyšetrovaný a väznený KV ŠtB v Prešove a v Bratislave. V Bratislave, v novembri toho istého roku bol odsúdený na 15 rokov väzenia. Spoznal väznice v Prešove, Bratislave, Leopoldove, Ilave a v Mírove na Morave. Podmienečného prepustenia sa dočkal 30. mája 1960 ale to len znamenalo jeho umiestnenie v Charitnom domove v Pezinku, kde aj naďalej bol pod stálym dozorom ŠtB. 16. apríla 1964 biskup Štefan Barnáš zomrel. Jeho rodná obec, Slovenská Ves ho prijala 20. apríla 1964.
      Jednoduchý ale veľavravný náhrobný kameň biskupa Štefana Barnáša nám pripomína, že v januári pred 110. rokmi sa otec biskup narodil a práve pri tejto príležitosti sa konala nielen spomienkova slávnosť, ale aj konferencia. Mgr. František Neupauer z Ústavu pamäti národa mal prednášku „Krátka prezentácia života Štefana Barnáša“. Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, CSc. priniesol svoj pohľad na „Dr. Štefan Barnáš a intelektuálne prostredie Spišskej Kapituly“. Krátke obdobie, kedy mal možnosť Štefan Barnáš pôsobiť ako rektor Spišského seminára predniesol HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. „Štefan Barnáš, rektor spišského seminára“. Nemenej dôležitú časť života, poznamenanú ťažkými skúškami predstavil Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. v príspevku „Perzekúcie biskupa Štefana Barnáša“. Významné boli aj spomienky synovca Františka Barnáša „Môj strýko Štefan Barnáš“ a spoluväzňov Fridricha Fritza a Juraja Fedora.

      Vďaka Bohu za takéhoto biskupa.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská