Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spišská Stará Ves – odhalenie pamätnej tabule, 7. 8. 2019

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a mesto Spišská Stará Ves dňa 7. augusta 2019 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu občanom Spišská Stará Ves. Spomienka a vzdanie úcty sú venované odvlečeným do gulagov, protiprávne odsúdeným a väznených politickým väzňom, zaradeným do tábora nútenej práce a povolaným do pomocných technických práporov v období komunistického režimu. Odhalenie pamätnej tabule sa konalo v rámci XIX. ročníka spomienkového stretnutia Spiš Františka Javorského. Samotnému odhaleniu tabule predchádzala svätá omša vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval dekan farnosti Mgr. Pavol Garaj. Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska sa do priebehu omše aktívne zapojili čítaním prosieb. Po svätej omši odznela prednáška Lenky Lubuškej, PhD. zo Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave na tému gulagy, ktorú prečítal František Hamrák. Prítomní si vypočuli históriu vzniku gulagov, ale hlavne o neľahkom živote internovaných. Druhú prednášku L. Lubuškej na tému „Perzekúcie v Československu začiatkom 50-tych rokov“ prečítala Mgr. Mária Krajgerová. Prednášku Mgr. Jerguša Sivoša, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave na tému "TNP a PTP" p rezentoval jeho kolega Mgr. Ján Endrődi, ktorou boli podrobne vysvetlené praktiky zaraďovania do táborov nútenej práce a povolávania do pomocných technických práporov. Súčasťou prednášok boli menné zoznamy postihnutých obyvateľov Spišská Stará Ves. Blok prednášok bol ukončený prednáškou Mgr. Márie Šelepovej, ktorá vyrozprávala príbeh svojej rodiny. Jednej z rodín zo Zamaguria, ktorí na vlastnej koži prežili útrapy a dôsledky väzneného člena rodiny. Po prednáškach sa prítomní presunuli pred Mestský úrad, na stene ktorého bola osadená pamätná tabuľa. Primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava srdečne privítal prítomných, priblížil históriu mesta a poďakoval za spoluprácu s KPVS. Spoluprácu s KPVS ocenil aj zástupca ÚPN Ján Endrődi. Tabuľu spoločne odhalili primátor mesta Ing. Ján Kurňava a členka Konfederácie politických väzňov Slovenska, politická väzenkyňa Ľudmila Sanitriková. Tabuľu posvätil vdp. Pavol Garaj. Kyticu za KPVS položili Ing. Ján Matis, synovec politického väzňa a Ing. Danuša Mecková, dcéra politického väzňa. Za ÚPN kyticu položil Mgr. Ján Endrődi. Potom odznela báseň v prednese Marty Vojtašovej. Po poďakovaní za spoluprácu boli p. Máriou Krajňákovou členkou KPVS primátorovi Ing. J. Kurňavovi a dekanovi P. Garajovi odovzdané knihy, dar KPVS.
Po oficiálnom programe pani Mária Krajňáková za všetkých zablahoželala a odovzdala kyticu kvetov jubilantke pani Mariane Mačákovej. Členovia KPVS sa k zdravici pripojili spoločným „živijó“.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská