Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spišský Štvrtok – odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Javorskému, 12. 9. 2022

      Konfederácia politických väzňov Slovenska dňa 12. septembra 2022 v Spišskom Štvrtku odhalila pamätnú tabuľu saleziánovi, rímskokatolíckemu kňazovi, trpiteľovi za vieru, nespravodlivo odsúdenému a väznenému v období komunistického režimu Štefanovi Javorskému v roku 15-teho výročia jeho úmrtia.
      Program začal sv. omšou v kostole sv. Ladislava. Hlavným celebrantom bol don Anton Červeň, koncelebranti don Peter Barina, don Štefan Urban, rodák zo Spišského Štvrtku Štefan Magut, PhD., dp. Anton Horník a miestny minorita Samuel Hurajt. V homílii don A. Červeň v spomienke na Štefana Javorského poukázal na oddanosť a vernosť Bohu počas obdobia komunistického režimu. Po sv. omši sa za rodinu prítomným prihovoril MUDr. Jozef Novajovský. Následne odznela prednáška na tému „Perzekúcia Štefana Javorského Štátnou bezpečnosťou“, ktorú pripravila Mgr. Lenka Lubušká, PhD., kurátorka Slovenského národného múzea - Historického múzea v Bratislave. V príspevku p. Lubušká poukázala na metódy práce Štátnej bezpečnosti a doslovného vyrábania tzv. nepriateľov režimu. Štefana Javorského sledovali od jeho bohosloveckých čias. Najskôr bol vyše troch rokov v  Pomocných technických práporoch a do novembra 1989 bol až trikrát súdený. Ako politický väzeň si nespravodlivo odsedel spolu vyše štyroch rokov.
      Po prednáške sa slávnostné zhromaždenie presunulo pred dom netere p. Dariny Knapíkovej, ktorý stojí na mieste rodného domu Štefana Javorského. Tabuľu odhalila vdova po politickom väzňovi Anna Janikovská a neter Št. Javorského Darina Knapíková. Tabuľu požehnal don Anton Červeň. Slávnosť bola ukončená modlitbou.

Eva Javorská


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská