Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spišský Štiavnik – Výročie Akcia K, 17. 4. 2018

      68. výročie Akcie Kláštory si KPVS pripomenula 17. apríla v kaštieli v Spišskom Štiavniku – v bývalom Misijnom dome Annuntiata, z ktorého boli v roku 1950 vyvezení členovia Spoločnosti Božieho Slova. Program sa začal svätou omšou v Kaplnke Zvestovania Panny Márie v kaštieli, ktorú celebroval bývalý klerik SVD z roku 1950 o. František Fedor spolu so správcom farnosti vdp. Danielom Šalátom. Po sv. omši predniesli svedectvá bývalí študenti Pavel Bellan a Štefan Danišovský, ktorý boli v roku 1950 zo Spišského Štiavnika vyvezení. Zároveň bola odovzdaná medaila ďalšiemu bývalému klerikovi a príslušníkovi PTP Františkovi Juhásovi. Na záver sa prihovorila starostka obce Mária Kleinová a prítomní sa presnuli k pamätníkom do centra obce, ktoré boli odhalené v roku 2017. Modlitbu za zosnulých spolubratov predniesol o. František Fedor.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská