Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spišský Štiavnik – odhalenie pamätníka, 1. 10. 2017

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Spišský Štiavnik dňa 1. októbra 2016 slávnostne odhalili pamätník pred Farským kostolom Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku. Pamätník je venovaný z vďačnosti za svedectvo viery a vernosť zasvätenému živou rehoľníkom spoločnosti Božieho slova a Misijným sestrám, služobniciam Ducha Svätého, ktorí boli v období komunistického režimu protiprávne a násilne vysťahovaní zo Spišského Štiavnika. Odhaleniu pamätníka predchádzala svätá omša, ktorú celebroval Alan Dely OP, promotór pre ruženec na Slovensku a miestny dekan vdp. Daniel Šalát. Pri pamätníku zhromaždených privítala starostka obce Mária Kleinová. Po odhalení pamätníka vdp. Daniel Šalát pamätník posvätil. Odznel príhovor rehoľníčky z kongregácie Misijných sestier služobníc Ducha svätého, riaditeľa Sekcie dokumentácie ÚPN Jána Endrödiho a predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Sandtnera. Následne p. Sandtner poďakoval spoluorganizátorom za spoluprácu a odovzadal im knihy. Kytice k pamätníku položili delegáti za ÚPN a KPVS. V spoločenskej miestnosti Spišského Štiavnika boli premietnuté dokumentárne filmy a osobné svedectvo z 50-tych rokov vyrozprával pán Danišovský, ktorému kyticu kvetov s poďakovaním odovzdala starostka obce pani Kleinová.

ej

 
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská