Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Suchá nad Parnou – spomienka na Akciu R, 30. 8. 2021

      KPVS si 71. výročie Akcie Rehoľníčky pripomenula 30. 8. spolu so sestrami uršulínkami v ich kláštore v Suchej nad Parnou. Členovia KPVS sa zúčastnili sv. omše v Kaplnke sv. Jozefa, ktorú celebroval miestny duchovný don Marek Gális SDB. Po jej skončení boli odovzdané Medaily KPVS za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom sestrám uršulínkam, ktoré boli v auguste 1950 vyvezené z kláštorov v Batizovciach a v Prahe: sr. Consolate Cíferskej, sr. Eufémii Lukovičovej, sr. Natálii Vráblovej, sr. Svorade Salvovej, sr. Domitile Líškovej, sr. Konštancii Ferencovej a sr. Amálii Kvasnicovej. Na záver sa prihovorila provinciálna predstavená sr. Samuela Harmáčková a prítomní sa spoločne pomodlili. Na záver sestry uršulínky pozvali členov KPVS na raňajky a napokon sa spoločne pomodlili aj pri Lurdskej jaskyni v záhrade kláštora.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská