Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spiš – spomienkový zájaz, 11. 8. 2021

      Členovia KPVS z oblastných organizácii Spišská Nová Ves a Poprad sa 11. 8. 2021 zúčastnili zájazdu po stopách Barbarskej noci a osudoch politických väzňov nespravodlivo obvinených a odsúdených v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.
      Prvé zastavenie bolo v Levoči pred kláštorom minoritov, kde bola v minulom roku odhalená pamätná tabuľa s textom: Počas „Barbarskej noci“ z 13.-14.apríla 1950 boli z tohto minoritského kláštora odvlečení rehoľníci a kláštor bol do roku 1994 v rukách štátnej moci. Pri príležitosti 70. výročia tejto udalosti na pamiatku tým, ktorí ostali verní svojmu povolaniu vďační Levočania a minoriti 13. 4. 2020. Pre pandémiu Covidu bola pamätná tabuľa odhalená až v septembri 2020.
      Nasledujúca zastávka bola v Studenci pri dome Pavla Šefčíka, ktorý sa k nám pridal.
      Pri pamätníku v Ordzovanoch nás privítala vnučka Štefana Baču s rodinou. Pamätník je venovaný dvom rímskokatolíckym kňazom Štefanovi Bačovi a Pavlovi Matisovi nespravodlivo odsúdeným a väzneným, sme si vypočuli ich životné osudy. Štefan Bača odsúdený za velezradu na 9 rokov a peňažný trest 10 000 Kčs zomrel ako 43 ročný vo väznici Brno. Tam bol aj pochovaný. Po 12 rokoch prosieb a žiadostí presunúť jeho pozostatky do rodiska, bolo toto snaženie úspešné až v roku 1969.
      Pavol Matis bol odsúdený za trestný čin velezrady a trestný čin vyzvedačstva k trestu odňatia slobody v trvaní jedenásť rokov, prepadnutia majetku a stratu občianskych práv na dobu päť rokov. Na slobodu sa dostal až vďaka amnestii prezidenta Československej republiky Antonína Novotného v roku 1960. Odsedel si 7 rokov a tri mesiace. Zomrel v roku 1987 v svojej rodnej obci, kde je aj pochovaný.
      Po sv. omši v Kostole sv. Antona opáta, ktorú celebroval dp. Anton Horník sme sa pomodlili za všetkých, ktorí boli väznení, ktorí prišli o život vo väzení či boli štátnym súdom odsúdení na smrť.
      Následne sme pokračovali do Bijacoviec, kde sme sa zastavili pri pamätnej tabuli venovanej občanom odvlečeným do gulagov a inak postihnutým občanom komunistickým režimom v rokoch 1948 – 1989 a pri pamätnej tabuli Pavla Kalinaja strážmajstra ZNB, ktorý bol štátnym súdom v Bratislave odsúdený na trest smrti povrazom. Za účasť na protikomunistickom odboji bol popravený 17. 2. 1950 v Bratislave. Naša cesta pokračovala do Spišského Podhradia k jubilantke Ide Tekeliovej, ktorá sa tohto roku dožíva 90 rokov. Dar od KPVS jej odovzdala členka výboru Oblastnej organizácie KPVS Spišská Nová Ves pani Marta Vojtašová. Následne sme sa zastavili na cintoríne pri hrobe nášho bývalého člena Jozefa Tekeliho, ktorý zomrel ako 97 ročný. Na jeho pohrebe sme sa pre Covid nemohli zúčastniť. Uctili sme si jeho pamiatku modlitbou a pripomenuli sme si jeho mladé neľahké roky strávené v gulagu. Malebná Spišská Kapitula bola našou poslednou zastávkou. Pri pamätníku Jána Vojtaššáka sme si vypočuli jeho životný príbeh. Biskup Spišskej diecézy Ján Vojtaššák, narodený 14. 11. 1877, rodák zo Zákamenného bol jedným z nespravodlivo odsúdených v zinscenovanom procese na 24 rokov ťažkého väzenia so slovenskými biskupmi v roku 1951. Vo väzení bol až do amnestie v roku 1963. Zomrel vo vyhnanstve v Řičanoch pri Prahe, pretože mu bol zakázaný pobyt na Slovensku. Pochovaný bol v Zakamennom. Jeho pozostatky boli exhumované a prenesené do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pozreli sme si Biskupskú záhradu, cintorín kňazov a zastavili sa pri hroboch biskupov Františka Tondru a Štefana Sečku. Obnovená baroková Biskupská záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou do zoznamu UNESCO. Pod katedrálou sv. Martina, ktorá je mimochodom taktiež zapísaná v UNESCO, je sedem vrstiev hrobov, v ktorých odpočívajú dve svätice a mnohé významné osobnosti.

Eva Javorská

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská