Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Suchá nad Parnou – návšteva delegácie KPVS, 14. 8. 2020

      Dňa 14. augusta navštívila delegácia členov Konfederácie politických väzňov Slovenska sestry uršulínky v Suchej nad Parnou. Spolu s miestnou komunitou sa zúčastnili na modlitbe posvätného ruženca a adorácii v kaplnke. Na úvod ich privítal miestny duchovný, salezián Marek Gális a následne predseda KPVS Peter Sandtner a provinciálna predstavená sr. Samuela Harmáčková odovzdali pamätné listy k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky žijúcim sestrám - pamätníčkam sr. Konštancii Ferencovej, sr. Natálii Vráblovej, sr. Consolate Cíferskej, sr. Viannei Bernadičovej, sr. Svorade Salvovej, sr. Eufémii Lukovičovej a sr. Domitile Líškovej. Napokon navštívili v izbe imobilnú sr. Amáliu Kvasnicovú. Sestry Natália, Konštancia a Amália boli v auguste 1950 vyvezené zo noviciátu v Batizovciach do centralizačného kláštora v Modre, kde pracovali v poľnohospodárstve, sestry Viannea a Svorada boli vyvezené z kláštora v Trnave do centralizačného kláštra v Dolných Semerovciach, kde pracovali v poľnohospodárstve a sestry Consoláta a Eufémia boli vyvezené z Prahy do centralizačného kláštora v Broumove. Sestra Viannea (absolventka Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity, odbor matematika - fyzika) je vo veku 97 rokov najstaršou sestrou v komunite a zároveň druhou najstaršou členkou KPVS. Sestra Consoláta bola po revolúcii provinciálnou predstavenou uršulínok na Slovensku. Prítomní zároveň zablahoželali k blížiacim sa 90. narodeninám sestre Konštancii.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 
 

 


 

Foto © Katarína Smiešková