Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Závadka, 14. 9. 2014

Závadka

      Konfederácia politických väzňov Slovenska, obec Závadka, okres Spišská Nová Ves a Gréckokatolícka farnosť Závadka usporiadali 14. 9. 2014 v nedeľu XIV. ročník podujatia „Spiš Františka Javorského“ pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule venovanej občanom a kňazom pôsobiacim v obci Závadka v rokoch 1948-1989 komunistickým režimom protiprávne súdeným a väzneným. Slávnosť začala svätou liturgiou v staroslovienskom jazyku v Gréckokatolíckom kostole Sv. Archanjela Michala, ktorú slúžil o. Juraj Baran, ktorý v úvodnom slove privítal prítomných. Pripomenul perzekúciu gréckokatolíckej cirkvi v 20.stor. a vyzdvihol všetkých, ktorí dokázali aj v ťažkých časoch zotrvať vo viere. Stručné životopisy kňazov, ktorí sa narodili, pôsobili alebo sú pochovaní v Závadke prečítal Ladislav Mikuš. Súdne procesy s občanmi Závadky predniesla Eva Javorská. Spomienky Metoda Krajňáka na otca Michala priblížila Mária Krajňáková.
      Spomienková slávnosť pokračovala pred domom smútku, kde Marta Vojtášová zarecitovala báseň Rudolfa Dobiáša Kam odchádzate jáchymovskí chlapci? Po básni sa zhromaždeniu prihovoril starosta obce Závadka Vladimír Kišák, ktorý spolu s Metodom Krajňákom potom odhalili pamätnú tabuľu. Starosta obce položil k tabuli veniec za všetkých občanov Závadky a za KPVS kyticu kvetov Mária Krajňáková. Otec Juraj Baran požehnal a posvätil tabuľu. Za neutíchajúceho dažďa slávnosť ukončil panychídou v staroslovienskom jazyku. Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska položili k tabuli sviečky. Na záver slávnosti pozval starosta obce všetkých zúčastnených na obed.

ej

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská