Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Svätý Jur – Spomienka, 7. 1. 2024

      Vo Svätom Jure sa 7. 1. konala spomienka na tajne vysväteného kňaza - saleziána, trpiteľa pre vieru a miestneho rodáka dona Jána Mikesa, SDB (1924 - 1967) pri príležitosti 100. výročia narodenia. Začala sa sv. omšou v Piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorej hlavným celebrantom bol don Jozef Luscoň, SDB. Na úvod ho privítal miestny farár vdp. Pavol Póša. Po sv. omši nasledovalo položenie venca a krátka modlitba pri hrobe J. Mikesa na cintoríne. Kvôli nepriaznivému počasiu sa ďalší program konal v dome smútku. Utrpenie, väznenie, tajnú pastoračnú činnosť a tragickú smrť J. Mikesa v príhovore predstavil predseda KPVS Peter Sandtner. Nasledovala modlitba za zosnulého J. Mikesa a na záver sa prihovoril jeho spolužiak zo saleziánskeho gymnázia v Šaštíne a príslušník PTP Anton Paulech a zástupca rodiny Kamil Morvay.br>
Peter Sandtner


Video z kostola

Video z cintorína


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská