Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Hostýn Muklovská púť, 3. september 2011

      Na vrchole Sv. Hostýna stojí bazilika Panny Márie z roku 1721. V jej oklolí je krížová cesta od architekta Dušana Jurkoviča s rozhľadňou a symbolickým cintorínom. Tam je umiestnený aj pamätník Konfederácie politických väzňov ČR, venovaný protiprávne popraveným, zastreleným, umučeným a väzneným v období komunistického teroru v rokoch 1948 - 1989.
      Konfederácia politických väzňov ČR a pobočka Bystřice pod Hostýnom usporiadali v sobotu 3. septembra 2011 už XIX. Muklovskú púť na Svätý Hostýn, na ktorú prijali pozvanie členovia KPVS z východného Slovenska.
      Pietna slávnosť začala o 10,00 hodine pontifikálnou svätou omšou v bazilike Panny Márie Hostýnskej, ktorú celebroval opát strahovský P. Michael Josef Pojezdný Opraem. a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ.
      Po ukončení svätej omše sa konalo slávnostné stretnutie pri pamätníku KPV ČR. Program začal odznením slovenskej a následne českej hymny. Za zvuku hudby Hradnej stráže ČR položili kvety a vence v spolupráci s Čestnou strážou Posádkového veliteľstva Praha predstavitelia českej vlády, poslanci a senátori, zástupcovia KPV ČR a delegáti KPVS. Pietnu spomienku pri pamätníku moderoval Leo Žídek. Prvého požiadal o slovo pána premiéra RNDr. Petra Nečasa, po ňom predniesol zdravicu Senátu PČR PhDr. Richard Svoboda, MBA predseda senátorského klubu ODS. Za Poslaneckú snemovňu PČR sa prítomným prihovoril pán poslanec Marek Benda a za delegáciu zo Slovenska podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník. Na záver odznela „večerka“ Trubača hudby Hradnej stráže.
      Program pokračoval v Jurkovičovom sále, kde sme si pozreli výstavu „Setkání v pekle“ s podnázvom „Príbehy tretieho odboja“ a zúčastnili sa seminára, ktorý pripravili naši českí bratia. Moderátorkou seminára bola predsedníčka KPV ČR Naďa Kavalírová.
      Stretnutie oboch národov, ktorí spoločne trpeli v Jáchymovských lágroch komunistického Československa bolo úprimné a srdečné. Na toto miesto radi každoročne prichádzajú, aby mohli vzdať hold svojim priateľom a blízkym.

e.j.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská