Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Sedliacka Dubová, 4. 6. 2011

      Slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval don Anton Srholec sa začala slávnosť odhalenia pamätnej tabule JUDr. Jozefovi Staškovi v Sedliackej Dubovej. Program pokračoval na cintoríne, kde účastníci slávnosti položili kvety na hrob JUDr. Jozefa Staška. Odtiaľ sa premiestnili k obecnému úradu kde ich privítal starosta obce Sedliacka Dubová Mgr. Ladislav Tomáň. Po vypočutí hudobného programu miestneho folklórneho súboru, básne, a po prečítaní listu od manželky J. Staška bola odhalená pamätná tabula, ktorú požehnal don A. Srholec. Potom starosta obce odovzdal donovi A. Srholcovi doklad o čestnom občianstve obce Sedliacka Dubová. Slávnosť moderoval Ján Čemsák oblastný predseda KPVS v Humennom. Po obede nasledoval seminár o živote JUDr. Jozefa Staška. Hlavný referát predniesla Zdislava Dvorščáková a koreferáty Jozef Habovštiak, don Anton Srholec a Peter Havrila.
      Jozef Staško sa narodil 1. augusta 1917 v Sedliackej Dubovej. Gymnázium navštevoval v D. Kubíne a Trstenej, právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave a na parížskej Sorbonne. Po 2. svetovej vojne patril k popredným slovenským politikom. Stal sa poslancom Národného zhromaždenia za Demokratickú stranu. Po vojne bol viackrát zatknutý, napokon aj odsúdený na 6 a polročný trest, ktorý si odpykal v Leopoldove. V r. 1961 emigroval do USA. Stal sa riaditeľom knižnice v New Yorku. Zomrel 18. septembra 1999.

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská