Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Senec – pietnu spomienku na obete komunistického režimu, 5. 5. 2021

      KPVS 5. 5. zorganizovala pietnu spomienku na obete komunistického režimu z okresu Senec, pri príležitosti 12. výročia odhalenia pamätných tabúľ v slovenskom a v maďarskom jazyku na miestnom cintoríne. Na úvod všetkých privítal Peter Sandtner a nasledovali príhovory zástupcov jednotlivých skupín členov KPVS. Z politických väzňov bol prítomný František Mikula, z príslušníkov PTP Jozef Filipovič, z manželiek Zuzana Bacigálová a z dcér Viera Vörösová. Na záver sa prihovoril a poďakoval za účasť predseda Oblastnej organizácie KPVS Senec a ústredný tajomník KPVS Karol Rosenberg, ktorý položil k pamätným tabuliam veniec. Z pietnej spomienky bol zhotovený a zverejnený videozáznam.

Peter Sandtner


Fotografie: Martin Petrík


Videozáznam: Martin Petrík