Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Senec - spomienka, 9. 5. 2017

      Oblastná organizácia KPVS Senec si 9. mája v Senci pripomenula 8. výročie odhalenia pamätných tabúľ obetí komunistického režimu v okrese Senec. Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole sv. Mikuláša, ktorú celebroval miestny kaplán Martin Mosný. Po sv. omši Katarína Smiešková prítomných oboznámila s dejinami kostola a osobitne so vzácnym Božím hrobom. Nasledovala pietna spomienka pri pamätných tabuliach, ku ktorým bol položený veniec a kvety. Prejavy predniesli predseda KPVS Peter Sandtner a predseda OO KPVS Senec Karol Rosenberg. Čestnú stráž pri tabuliach držali posledný žijúci politický väzeň zo Senca František Mikula, posledný žijúci príslušník PTP zo Senca František Podolský a manželka politického väzňa, vysťahovaná do Čiech Zuzana Bacigálová.

Peter Sandtner

 
     
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská