Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule, Spišská Belá, 8. 12. 2012

      V sobotu 8. decembra 2012 sa v Spišskej Belej uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule 15 kňazom, ktorí sa narodili, alebo pôsobili v Spišskej Belej. Počas totality boli komunistickým režimom krivo obvinení, mučení a odsúdení spolu na 108 rokov väzenia.
      Slávnosť sa začala sv. omšou o 10,30 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú celebroval tamojší správca farnosti dôstojný pán farár ThLic. Peter Petrek.
      Po sv. omši pre veľmi studené počasie, prečítali sa v kostole krátke životopisy všetkých 15 kňazov. Čítali ich striedavo tamojší farníci.
      O 11,30 hod. sa prítomní premiestnili k budove rímskokatolíckeho farského úradu, na ktorej je tabuľa osadená pod sochou Panny Márie, ktorá je umiestnená v priečelí budovy. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnili v hojnom počte občania Spišskej Belej, členovia Oblastnej organizácie KPVS z Popradu a Spišskej Novej Vsi. Táto tabuľa bude teraz aj v budúcnosti pripomínať obyvateľom tohto mesta ich vzácnych rodákov kňazov i tých kňazov, ktorí tu nejaký čas pôsobili a nepoddali sa zlovôli totalitného komunistického režimu. Všetci, ktorým bola táto tabuľa odhalená, patria medzi martýrov nášho národa, ktorí trpeli pre vieru v Boha a vernosť Cirkvi.
      Po krátkom príhovore primátora JUDr. Štefana Bieľaka, prednesení básne saleziána Štefana Sandtnera, napísanej vo väzení: Leopoldovský mlyn, ktorú predniesla Mgr. Mária Šelepová, pozdravila prítomných za KPVS aj predseníčka Oblastnej organizácie v Poprade Anna Greňová. Poďakovala sa pánovi primátorovi za ochotu a pomoc pri realizácií tejto tabule.
      Pamätnú tabuľu posvätil a požehnal správca farnosti vdp. ThLic. Peter Petrek. Položením kvetov a zapálením sviec sa slávnosť skončila.

Anna Greňová

 
        
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská