Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Záver 1. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia, Berlín - Štrasburg, 16.-19. 05. 2010

      Víťazi súťaže Nenápadní hrdinovia, zamestnanci ÚPN a členovia KPVS sa zúčastnili zájazdu do Štrasburgu. Ako prvé navštívili hlavné mesto SRN - Berlín, mesto na riekach Spree a Havel, mesto, ktoré ponúka rozmanitú škálu umenia a kultúry, múzeí, divadiel, zábavy a športu. Nezabudnuteľnými zážitkami z prvého neskorého večera určite zostane osvetlená Brandenburská brána, momentálne rekonštruovaný Víťazný stĺp so sochou Germánie, nové srdce starej metropoly Potsdamer Platz s novými architektonicky zaujímavými budovami (napr. Sony Center). Ďalší deň bol pokračovaním spoznávania Berlína. Naše poznanie sa rozšírilo o  vedomosti z histórie (návšteva múzeí Neues Museum, s najzaujímavejším exponátom – bustou Nefertiti, kolosálnym Pergamonským oltárom) a vyvrcholilo návštevou STASI – múzea a pamätníka v Berlíne – Hohenschönhausen. Tu bol po 2. sv. vojne zriadený sovietsky internačný tábor. Začiatkom 50-tých rokov prevzalo toto zariadnie Ministerstvo pre štátnu bezpečnosť (MfS), ktoré bolo tajnou políciou Jednotnej socialistickej strany Nemecka (SED) a najdôležitejším nástrojom udržania komunistickej diktatúry. Takýchto zariadení existovalo v bývalej NDR (DDR) 17 a boli riadené práve z centrály v Berlíne – Hohenschönhausen. Návštevníci tu môžu vidieť studené a vlhké malé cely zariadené iba drevenou pričňou a vedrom. Dňom i nocou svietilo však svetlo. Výsluchy sa uskutočňovali predovšetkým v noci a boli často sprevádzané fyzickým násilím. Prinucovacími prostriedkami k priznaniu boli napr. odopieranie spánku, niekoľkohodinové státie alebo pobyt v celách naplnených s vodou po členky. Neskôr pribudli k výsluchom rafinovanejšie – psychologické metódy. Väzni boli cielene udržiavaní v nevedomosti o mieste pobytu. Od vonkajšieho sveta boli hermeticky odlúčení a prísne izolovaní od ostatných väzňov. Vyškolení vyšetrovatelia ich dlhé mesiace vyšetrovali, kým nedosiahli takto vynútené priznanie. Až udalosti v jeseni 1989, keď padla diktatúra SED, viedli k zrušeniu štátnej bezpečnosti a jej väzníc. Vyvrcholením pobytu bola návšteva alsaského hlavného mesta Štrasburg. Prezreli sme si historické staré mesto, „grande île“, ktoré je kultúrnym dedičstvom pod ochranou UNESCO, stredovekú mestskú štvrť „La Petite France“ so svojimi pestrými uličkami či 142 m vysokú katedrálu Notre-Dame de Strasbourg.
      Vďaka pozvaniu europoslaca B. Zalu sme mali možnosť navštíviť európsky parlament, jednu z medzinárodných inštitúcií sídliacich v tomto meste. Po stretnutiach so slovenskými europoslancami (B. Zalom, M. Beňovou, M. Smolkovou, V. Muňkom a M. Mikolášikom) sme sa zúčastnili rokovania o pripravovanom zákone týkajúceho sa transplantácie a darcovstva orgánov. Jedným z predkladateľov bol práve poslanec M. Mikolášik, ktorého príspevok sme si aj vypočuli. Deň sme ukončili večerou pozostávajúcou z alsaských jedál. Po noci strávenej v kúpeľnom meste Baden-Baden sme ešte stihli „konferenciu“ v autobuse – spomienky politických väzňov aj ukážky filmového spracovania oral history.


Mária Krajgerová

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská