Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ruskov - odhalenie pamätnej tabule, 25. 6. 2016

      Konfederácia politických väzňov Slovenska a obec Ruskov, okr. Košice dňa 25. júna 2016 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu obetiam komunistického režimu zaradeným do Tábora nútenej práce v Ruskove. Samotnému odhaleniu predchádzala svätá omša v kostole Mena Panny Márie, ktorú celebroval miestny vdp. kaplán Mgr. Ján Stanko. Po nej odznela prednáška Mgr. Jerguša Sivoša, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave na tému Tábory nútenej práce na Slovensku s dôrazom na Ruskov, ktorú prečítal Ing. Marián Gula. Autor v nej informoval citujem: „O existencii a fungovaní TNP. Jeho zaradenci pracovali v blízkom kameňolome až do 15. marca 1953, keď bol tábor ako posledný TNP na Slovensku zrušený. V čase svojej existencie bol jediným TNP na území Slovenska.“
      Po nej s príspevkom vystúpila miestna obyvateľka pani Anna Fedorová, ktorá dobovými fotografiami ilustrovala príbeh TNP s podrobnými informáciami o živote a práci v tomto kameňolome. Prítomní sa potom presunuli k pošte, na stene ktorej, bola odhalená pamätná tabuľa. Tabuľu odhalili starosta obce Peter Smrčo a predseda KPVS Peter Sandtner. Kyticu za KPVS položil Doc. Ľudovít Petraško syn politického väzňa. Prítomným sa prihovoril Peter Smrčo a Peter Sandtner, ktorý za KPVS odovzdal medailu Stephenovi Davidovi Ivanovi. Tabuľu požehnal a posvätil vdp. kaplán J.Stanko. P.Sandtner odovzdal knihy KPVS ako poďakovanie za spoluprácu starostovi P. Smrčovi, zástupcovi starostu J. Češkovičovi, kaplánovi J. Stankovi a pani A. Fedorovej. Báseň „Matke“ zarecitovala členka KPVS Mária Kajňáková. Slávnosť bola ukončená piesňou „Bože čos ráčil Slovenskému ľudu“. Po obede sa účastníci presunuli do kameňolomu, bývalého pracoviska zaradencov. Pán Češkovič podrobne informoval a ukázal miesta kde boli ubytovne zaradencov. Tie sú však už zrovnané so zemou. Prítomní videli aj miesta, kde zaradenci dobývali a spracovávali kameň vyťažený v kameňolome.

Peter Sandtner

 
          
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská