Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Ružomberok – spomienka, 22. 3. 2018

      V kláštore Kongregácie školských sestier sv. Františka v Ružomberku si KPVS 22. marca pripomenula 35. výročie „Akcie Vír“ – zásahu ŠtB proti tajným bratom františkánom a sestrám františkánkam. Svätú omšu v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie celebroval ThDr. Peter Rúčka, ktorý bol uväznený počas „Akcie Vír“ a asistoval vdp. Vincent Dorník. Po sv. omši si na „Akciu Vír“ a domovú prehliadku zaspomínala sr. Bonaventúra Šmidová, ktorej bola odovzdaná pamätná medaila protiprávne väznených žien, venovaná pre sestry františkánky, uväznené počas „Akcie Vír“. Spomienky na väzenie sr. Viliamy Mihalusovej, ktorú „Akcia Vír“ zastihla v Ružomberku, prečítal Stanislav Pátek. Stretnutie sa ukončilo spoločným posedením v priestoroch kláštora.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská