Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie, Pezinok, 8. január 2012

      V nedeľu 8. januára sa v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku konala gréckokatolícka svätá liturgia pri príležitosti 125. výročia narodenia Mons. Štefana Gojdiča (1887-1968), brata blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča a pri spomienke na ďalších gréckokatolíckych kňazov, ktorí žili v charitnom domove alebo v internačnom kláštore v Pezinku po odmietnutí prestupu na pravoslávie: o. Cyrila Jána Zakopala CSsR (1894-1974), o. Zoltána Ujhelyiho (1913-1982) a o. Ondreja Andora (1889-1972). Hoci o. Štefan Gojdič slúžil denne v kapucínskom kostole sv. liturgiu, nebola prístupná verejnosti a preto sa prvá verejná sv. liturgia konala v Pezinku až 8. januára 2012. Jej slúžiteľom bol o. Rastislav Čížik, gréckokatolícky farár farnosti Bratislava – Staré Mesto, do ktorej jurisdikčného územia patrí aj Pezinok. Po skončení sv. liturgie nasledovala panychída pri pamätnej tabuli internovaných kňazov na múre kláštore. Kyticu k pamätnej tabuli položil primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Zároveň bolo možné pozrieť si vyrezávaný drevený betlehem, ktorého autorom je o. Cyril Zakopal. V kostole sa pôvodne nachádzal aj jeho ďalší drevený pohyblivý betlehem, ktorý je dnes v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Prečítané bolo aj svedectvo zosnulého kňaza o. Michala Fitza ako prežívali Štedrý večer v Pezinku internovaní gréckokatolícki kňazi v 50.tych rokoch a Peter Sandtner priblížil prítomným životy jednotlivých kňazov a ich pobyt v Pezinku.
      Po sv. liturgii sa v refektári kapucínskeho kláštora konala výročná členská schôdza Oblastnej organizácie KPVS Malokarpatská so sídlom v Pezinku. Schôdzu viedol podpredseda OO Malokarpatská Stanislav Pátek, ktorý vyzval prítomných spomenúť si na zosnulého predsedu Karola Noskoviča. Na uvoľnené miesto predsedu bol zvolený František Matiašovský.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner